Vad kan EU göra...

”Vad kan EU göra åt den ofrivillige europén? Går det, om man nu vill det, att stärka den europeiska identiteten? I Bryssel river man sitt hår, men vi frågar pr-byrån Westander.
– Vi hade satsat på EU:s lokala nytta. Det handlar om att knyta saker så nära människor som möjligt, säger Jean-Daniel Maurin, pr-konsult på Westander.
Pr-byrån Westander i Stockholm har flera gånger fått priset ’Sveriges bästa pr-byrå’ av tidningen Resumé. Bland byråns uppdragsgivare finns Svenska FN-förbundet och Världsnaturfonden. Jean-Daniel Maurin, Nyhamnslägebo, har på Westander bland annat hjälpt Sveriges byggindustrier med lobbying när EU skulle ta kemikalielagen REACH.”

Helsingborgs Dagblad den 21 februari 2009