Vägen till det perfekta…

”Vägen till det perfekta pressmeddelandet
Så syns du i media
Nej, pressmeddelandet är inte dött, trots informationsbrus och sociala medier. Men även om din nyhet är het har det blivit ännu svårare att nå ut. Första steget är att nyheten syns – i pressmeddelandet. (…)
Källa: Westanders pr-handbok”

Chef nr 9, september 2011