Väljarna tappar förtroendet för Alliansen

”Väljarna tappar förtroendet för Alliansen
För att återfå förtroendet för klimatpolitiken måste Sverige agera och gå före. (…)
Den största chocken kom dock när de svenska utsläppen under 2010 ökade med 11 procent – vilket helt utraderade alla utsläppsminskningar som gjorts sedan Alliansen kom till makten 2006. Utsläppen har sedan dess förmodligen minskat en del men faktum kvarstår att Sverige inte längre med rätta kan kalla sig bäst i världen. Det är därför inte förvånande att pr-byrån Westander i en undersökning fann att allianspartierna har lägre förtroende för sin klimatpolitik än de haft i någon annan mätning.”

Norrans ledare den 3 juli 2012