Var den som formulerar problemet

”Var den som formulerar problemet. Använd siffror. Ge din fråga ett ansikte. Det är proffset Lovisa Lagerström Lantz tips till facklubbarna. Lovisa Lagerström Lantz på Westander Publicitet & Påverkan jobbar med att få ut organisationers och företags budskap i medierna. (…)
Tidigare har Lovisa Lagerström Lantz arbetat som pressekreterare åt förra infrastrukturministern Ulrika Messing. Hon har också varit ordförande i Ungdomens Nykterhetsförbund, som är känt för att få sina frågor uppmärksammade av journalister.”

TCO-tidningen den 13 december 2006