Vår granskning visar…

”Vår granskning visar att 133 miljoner kronor av våra skattemedel har gått till några av Sveriges bästa kommunikationsföretag. Gullers Grupp, Westander och Kreab Gavin Anderson är bäst på att mjölka statens juveler på miljoner. (…)
Har pengarna gått till att föra ut viktig information till medborgarna finns det ingen anledning att komma med synpunkter. Självfallet ska landets myndigheter söka sig till landets smartaste konsulter inom pr när de behöver hjälp med sin myndighetsutövning.”
 
Viggo Cavlings ledare i Resumé den 22 april 2010