Varning för sega budskap

”Varning för sega budskap.
’Drick inte kaffe precis före sändning – det är slembildande. Drick däremot ordentligt med vatten.’
Pr-konsultfirman Westander ger kunder råd om hur de ska hantera intervjuer i teve.”

Affärsvärlden den 12 mars 2003