Vem av kandidaterna…

”Vem av kandidaterna har skapat mest och bäst pr?
– Bra pr bygger på ansvarstagande, skapar förtroende och bidrar till samhällsnytta. Populistiska utspel på såväl höger- som vänsterkanten uppfyller inte de kriterierna. Hillary Clintons kampanj har hittills levererat vad som kunde förväntas och kommer framöver sannolikt att leverera ett budskap som handlar om att ena ett polariserat USA, säger Patrik Westander.”

Dagensmedia.se den 3 mars 2016