"Vi är pr-branschens Ikea"

”’Vi är pr-branschens Ikea’
Westander vann KBB i kategorin pr-byrå förra året. I år är de åter nominerade och Resume.se tar därför en koll med dem. (…)
Vad karaktäriserar er?
– Vi brukar säga att Westander är pr-branschens Ikea, eftersom vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Det är normalt mer kostnadseffektivt att uppdragsgivaren själv både gör rutinarbeten och kommunicerar externt.”

Resume.se den 18 maj 2011