"Vi är stabila i lågkonjunktur"

”’Vi är stabila i lågkonjunktur’
Pr-byrån Westander visar fortsatt starka siffror för helåret 2011 med en omsättning på 25,8 miljoner och ett positivt rörelseresultat om 3,1 miljoner. Det är i linje med de senaste årens siffror och den trenden har fortsatt även i år enligt ett färskt resultat för första halvåret 2012. (…)
– När vi började redovisa kvartalsresultaten var det framför allt en effektiv metod för den lilla uppstickarbyrån att signalera god ekonomi och anställningstrygghet. När Westander nu är en etablerad pr-byrå handlar det mer om att vi vill bidra till ett ökat branschfokus på gott affärsmannaskap och lönehöjningar som ett sätt att möta lågpriskonkurrensen, säger Patrik Westander som är grundare och vd.”

Resume.se den 12 juli 2012