Vi går nu in i procenttecknets tid

”Vi går nu in i procenttecknets tid. Den period när journalister uppfattar de som jamar likt marskatter ända in i september som tonsäkra tenorer. Det är också den period när flåset ökar hos partistrateger, utredare och inte minst hos pr-bolagen och lobbyister.
’Medier älskar procenttecknet. Det ger ett intryck av objektivitet och trovärdighet … Den som presenterar statistik får tolkningsföreträde.’ Citatet är hämtat ur Westanders pr-handbok 2006.”

Nils Funcke i Riksdag & Departements ledare den 13 mars 2006