Vi i branschföreningen skriver just nu...

”Vi i branschföreningen skriver just nu om våra normer (etiska principer) så att det klart ut framgår att vi ibland är hemliga, sekretess som det kallas. I det sammanhanget har bröderna Westanders offentliga kritik, politiskt opportun och korrekt som den är, naturligtvis varit besvärande. Inget snack om det.”

Johan Bobert, sammankallande i pr-branschföreningen Precis normkommitté, Vision Online den 19 december 2001