Visste du att…

”Visste du att Länstrafiken Mälardalen har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander? Syftet är att skapa publicitet som bidrar till att fler väljer att resa kollektivt. Länstrafiken Mälardalen ansvarar för kollektivtrafiken i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län. Målet är att fördubbla det kollektiva resandet till 2020.”

Västerås Tidning den 15 maj 2010