Westander: Därför är vi öppna med våra uppdragsgivare

”Westander: Därför är vi öppna med våra uppdragsgivare
Det finns ett litet antal pr-företag i Sverige som konsekvent är öppna med sina uppdragsgivare. Ett av dem är Westander.
– När vi fattade beslutet att alltid vara öppna med våra uppdragsgivare berodde det på att vi ansåg att det var en demokratisk angelägenhet, säger Patrik Westander som är vd på företaget. Patrik Westander tycker också att det inte finns några verkligt rimliga skäl att inte redovisa vilka uppdragsgivare man har.”

MiljöAktuellt den 5 november 2012