Westander delar ut…

”Westander delar ut var åttonde krona
Pr-byrån Westander har ambitiösa vinstdelningsprogram som kostade byrån över 6 miljoner kronor under 2018. I dag berättar Westander att byrån delar ut 2,3 miljoner av vinstmedlen. Detta efter att byrån kom upp i 4,5 miljoner kronor i vinst efter skatt.”

Dagens Opinion den 26 april 2019