Westander delar ut 2,4 miljoner

”Pr-byrån Westanders resultat för 2019 blev 4,8 miljoner kronor efter skatt, en ökning med 0,3 miljoner jämfört med året dessförinnan. Årsstämman har beslutat att dela ut 2,4 miljoner av resultatet till aktieägarna.”

Realtid.se den 14 maj 2020