Westander gör rekordkvartal

”Westander gör rekordkvartal
Pr-byrån visar 33 procent ökade intäkter det första kvartalet i år jämfört med 2015. Bakom ligger större efterfrågan från näringslivet.(…)
– Rekordkvartalet förklaras dels av den timprishöjning vi gjorde förra året, dels av en kraftigt ökad efterfrågan från näringslivet. Våra företagskunder svarade för större delen av intäktsökningen, säger vd Patrik Westander i ett uttalande.”

Resume.se den 15 april 2016