Westander har ett...

”Westander har ett vinstdelningssystem. För 2020 delades 2,6 miljoner kronor av vinsten ut som bonus till personalen. Heltidsanställda fick därmed en bonus på 69 000 kronor, enligt Westander.
– Med den här ekonomiska stabiliteten i ryggen och en förväntad återgång till normalitet ska vi nu satsa på rekrytering under 2021, berättar Patrik Westander.”

Dagens Opinion den 19 januari 2021