Westander klimat och energis…

”Westander klimat och energis chef Jessica Henryson skriver på företagets sajt att de kan fortsätta att ’arbeta både med oljebolag och de största utsläpparna i basindustrin, så länge det finns ett gemensamt mål om att vilja bidra till en minskad klimatpåverkan’ (…)
– Nestes biodrivmedel HVO ligger till stor del bakom de utsläppsminskningar som vi sett i transportsektorn de senaste åren. För oss var det självklart att vilja jobba med ett företag som arbetar så aktivt för att ersätta fossila bränslen. Vi har stort förtroende för Nestes hållbarhetsarbete och deras långsiktiga arbete för att utveckla alternativ som kan ersätta fossila bränslen.”

Dagensmedia.se den 17 mars 2017