Westander lobbar för ny humaniorasmedja

”Westander lobbar för ny humaniorasmedja (…)
Humtank är ett samarbete mellan tolv svenska lärosäten och bildades formellt i början av januari 2014. Huvudsyftet med tankesmedjan är att lyfta det ofta förbisedda forskningsområdet humanioras betydelse i samhället.
– Vi hoppas att Westander ska hjälpa oss att sprida den tredje uppgiften på ett bra sätt, säger Jonas Harvard, verksamhetsledare för Humtank och till vardags historiker vid Mittuniversitetet.”

Dagens Opinion den 6 februari 2015