Westander Publicitet & Påverkan har anställt…

”Westander Publicitet & Påverkan har anställt Therese Björk som pr-assistent. Therese är nyutexaminerad från Uppsala Universitet, där hon tagit en fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap.”

Resumé den 16 juni 2005

Pressklipp 2005

Visa fler