Westander ska bli störst

”Westander ska bli störst
Pr-byrån Westander kommer under hösten att fortsätta resan mot sitt mål att bli störst i Sverige. Patrik Westander, vd för företaget, berättar hur det ska gå till och resonerar kring pr-begreppets negativa laddning. (…)
– På Westander har vi valt att fortsätta kalla oss för pr-byrå, trots det dokumenterat låga förtroendet för oss pr-konsulter. Vi vill fylla pr-begreppet med ett positivt innehåll och lyfta fram samhällsnyttan, avslutar han.”

Dagens Opinion den 28 juli 2015