Westander ska erövra…

”Westander ska erövra världen med franchise
Westander är byrån som ständigt ska växa med 10 procent per år. Nu tar byrån steget ut i världen med Finland som första anhalt.
– Utgångspunkten är att nöjdhet leder till stagnation. Då är en internationell expansion en utvecklingsmöjlighet för medarbetarna och det gör Westander till en mer intressant arbetsplats, säger Patrik Westander, Westanders vd och huvudägare.”

Veckans Brief den 12 september 2019