Westander som startar en enhet…

”Westander som startar en enhet för lobbyister. Byrån tycker att ju fler som påverkar politiken desto bättre. Politiker behöver få ny information och nya intryck. Westander tycker att lobbying ska ske så öppet det går.”

Veckans Brief den 29 oktober 2016