Westander startar lobbyingenhet

”Westander startar lobbyingenhet
Pr-byrån Westander startar Westander Politik och Opinion, en enhet som är specialiserad på politisk påverkan och opinionsbildning. (…)
Westander Politik och Opinion inleder i november en rekryteringskampanj med målet att värva två nya konsulter. Enheten består från starten av sju konsulter med bred erfarenhet.”

Resume.se den 25 oktober 2016