Westander tackar konjunkturen för ökningen

”Westander tackar konjunkturen för ökningen
Westander redovisar en ökning i byråintäkten under 2010 med 1 miljon, en fyraprocentig höjning jämfört med 2009.
– Ett bättre konjunkturläge är den främsta anledningen, säger Patrik Westander, vd.”

Dagens Opinion den 14 januari 2011