Westander uppvisar rekord

”Westander uppvisar rekord (…)
Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 40 miljoner 2017. Företag svarade förra året för 61 procent av byråintäkten, medan intresseorganisationer stod för 28 procent och myndigheter för resterande 11 procent.”

Realtid.se den 9 januari 2018

Pressklipp 2018

Visa fler