Westander vinner...

”Westander vinner vindkraftsföretag
Träteknologiföretaget Modvion utvecklar vindkraftstorn i trä. Och vill bli mer känt med hjälp av en kommunikationsbyrå. Modvion har nu inlett ett samarbete med pr-byrån Westander.

Dagens Opinion den 16 oktober 2020