Westanders mingel

”Westanders mingel
200 personer kom till Debaser Medis, minglade och lyssnade på ett panelsamtal om mediernas och politikers ansvar för att få fler aktiva samhällsaktörer.”

Resumé den 17 april 2008

Pressklipp 2008

Visa fler