Westanders vilsna konsulter

”Westanders vilsna konsulter
Två representanter från pr-byrån Westander skrev den 27/8 en text om ’vilsenheten’ hos företag och organisationer som försöker motarbeta Sverigedemokraternas framfart. Hela artikeln pekar snarare på att de själva drabbats av just den vilsenhet som skapar polariseringen och intoleransen som de menar ökar i det svenska samhället.”

Debattinlägg i Folkbladet.se den 3 september 2015