Westanders vinstdelning…

”Westanders vinstdelning innebär att 40 procent av rörelseresultatet delas ut i form av bonus till personalen – lika för alla anställda. Den anställda som jobbat heltid hela året får därmed en bonus på 90.000 kronor, en minskning jämfört med förra årets bonus på 118.000 kronor.”

Realtid.se den 19 januari 2018

Pressklipp 2018

Visa fler