Biståndsorganisationen PMU väljer Westander

Pingstmissionens Utvecklingssamarbete (PMU) har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser publicitet och påverkan för att stärka biståndsorganisationens arbete för mänskliga rättigheter och fred i Demokratiska Republiken Kongo.

– Vi väljer Westander för att de betonar engagemang och öppenhet i pr-arbetet. De ska hjälpa oss att bygga vår egen pr-kompetens genom råd och stöd om hur vi själva kan göra rätt saker vid rätt tillfälle, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef på PMU.

PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är en av Sveriges större biståndsorganisationer. Organisationen har tillsammans med partners i ett 50-tal utvecklingsländer cirka 165 pågående projekt. Bland annat arbetar PMU i Demokratiska Republiken Kongo, där fler än fem miljoner människor har dött på grund av krig och konflikter. Kampen om naturresurserna är en av huvudorsakerna till konflikterna i landet.

– PMU:s långvariga arbete för kvinnors och barns rättigheter i Demokratiska Republiken Kongo gör organisationen till en kunnig och viktig aktör i den utrikes- och biståndspolitiska debatten. Att stödja PMU i arbetet för att stärka det svenska och europeiska engagemanget i landet känns mycket angeläget, säger Pontus Björkman, kundansvarig pr-konsult på Westander.

I samarbetet deltar även Westanders pr-konsult Frida Blom, tidigare ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, samt PMU:s företags- och påverkansstrateg Maria Bard.

Westander har 30 anställda och cirka 50 aktiva kundrelationer. Företaget ger varje år ut en ny upplaga av Westanders pr-handbok, en praktiskt orienterad handledning i hur man skapar publicitet, bildar opinion och påverkar politiska beslut. Handboken är gratis i enstaka exemplar och har hittills tryckts i totalt 126 000 exemplar.