ECPAT Sverige samarbetar med Westander

ECPAT Sverige har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan. Samarbetet gäller publicitet för ökad medvetenhet kring barnsexhandel.

– Vi vill ytterligare öka det massmediala genomslaget för våra frågor, så att alla vet att de kan vända sig till oss för att få saklig information inom vårt område. Westanders policy att öppet redovisa sina uppdrag var väldigt viktig i vårt val av pr-byrå, säger Helena Klingvall, projekthandläggare för turism- och marknadsföringsfrågor hos ECPAT Sverige.

Samarbetet mellan ECPAT Sverige och Westander är löpande och med halverad timtaxa.

– ECPAT:s arbete mot barnsexhandel är oerhört viktigt och det känns inspirerande att få arbeta med dem, säger Mattias Goldmann som är projektledare på Westander Publicitet & Påverkan.

ECPAT Sverige arbetar genom information och lobbying för att stoppa alla former av barnsexhandel, utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Organisationens målgrupp är hela befolkningen, eftersom frågan om barnsexhandel berör alla. Under vintern genomförde ECPAT en uppmärksammad kampanj i samverkan med Lukas Moodysson och hans film ”Lilja 4-ever”.

Westander är en liten men snabbt växande pr-byrå. Under 2002 ökade byråintäkten med 63 procent till drygt 5 miljoner kronor. Bland Westanders uppdragsgivare finns företag, myndigheter och intresseorganisationer. Westander redovisar öppet alla lobbyuppdrag på sin hemsida. Där presenteras också pr-tips i syfte att underlätta kundens eget påverkansarbete.