Elmarknadsprofiler går till pr-branschen

Olle Schubert, tidigare redaktör på nyhetsbyrån Powernews.org, går till pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan. Samtidigt återgår Patrik Westander till det egna företaget, efter ett halvår som tillförordnad vd för Svenska Statoil.

– Efter några år av intensivt grävande i elmarknaden ska det bli intressant att börja arbeta med bröderna Westander, säger Olle Schubert. Westanders policy i fråga om öppenhet innebär att jag kan byta arbete utan att ge avkall på gamla goda journalistiska ideal.

Patrik Westander, vd för Westander Publicitet & Påverkan, var den drivande kraften bakom Statoils lyckade lobbyingkampanj för elmarknadens avreglering. Brodern Henrik Westander har bland annat gjort sig känd för sitt engagemang inom Svenska Freds för en mer restriktiv vapenexport. Tillsammans startade de Westander Publicitet & Påverkan hösten 2000.

– Olle Schubert blir ett välkommet tillskott till en expansiv pr-byrå, säger Patrik Westander. Lågkonjunkturen innebär att företagen drar in på konsultkostnader. Det gynnar vår affärsidé, som är att lära kunderna att själva skapa publicitet och lobba.

Pressmeddelanden 2001