Eurolobbyist blir pr-konsult

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan värvar en av ja-sidans främsta spökskrivare. Det är den socialdemokratiske eurolobbyisten Jonas Morian som nu går till pr-branschen efter ett och ett halvt år inom Stiftelsen Sverige i Europa.

– Mitt intresse för samhällsförändrande arbete gör det naturligt att jag söker mig till Westander. Alltför många pr-byråer säger att de inte har ett eget intresse i de frågor som de driver för uppdragsgivares räkning, säger Jonas Morian.

Jonas Morian arbetade med mediefrågor och som skribent på Stiftelsen Sverige i Europa. Han har en bakgrund inom socialdemokratin och har tidigare bland annat arbetat på socialdemokratiska partistyrelsen, på Socialistgruppen i Europaparlamentet, på regeringskansliet och som informationsansvarig på Svenska Journalistförbundet.

– Kunderna efterfrågar den typ av praktisk erfarenhet från medierelationer och lobbying som Jonas Morian har. Hans politiska bakgrund kompletterar dessutom våra övriga konsulters, säger vd Patrik Westander.

Jonas Morian börjar på Westander den 12 januari. Han blir då ytterligare ett exempel på pr-branschens ökade rekrytering från politiken, men en av få socialdemokrater. När Resumé nyligen skrev om ”politikerna som blev lobbyister” och listade 64 namn var över hälften moderater och bara åtta socialdemokrater. Två Westander-konsulter var med på listan: Mattias Goldmann (mp) och Elisabet Limmergård (m).

Pressmeddelanden 2003

Visa fler