Flygbussarna väljer Westander

Flygbussarna har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser publicitet för att stärka Flygbussarnas varumärke.

– Vi vill stärka vårt pr-arbete och bland annat fokusera på de klimatfördelar som bussen erbjuder jämfört med bilen. Westanders erfarenhet från klimatområdet blir till stor nytta för oss i det arbetet, säger Eva Tiséus, marknadschef på Flygbussarna.

I arbetsgruppen från Westander ingår Janna Sundewall och Mikael Persson. Samarbetet handlar bland annat om att kommunicera flygbussen som ett klimatvänligt, prisvärt och bekvämt sätt att ta sig till och från flyget.

– Kollektivtrafik är ett viktigt instrument för att minska utsläppen av koldioxid. Det känns angeläget att bidra till att fler transporter till och från flyget sker med buss i stället för bil, säger Janna Sundewall, kundansvarig på Westander.

Flygbussarna Airport Coaches erbjuder busstransporter till och från alla de stora flygplatserna i Sverige. Totalt trafikerar Flygbussarna sju flygplatser till och från tolv städer. Flygbussarna har 450 anställda och cirka 70 bussar.