Garageportexperten väljer Westander

Franchisekedjan Garageportexperten har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Garageportexperten, som består av 26 franchisetagare från Kiruna i norr till Malmö i söder, vill bidra till ett ökat säkerhetstänkande i branschen.

– Genom samarbetet med Westander vill vi öka kännedomen om vår verksamhet och få fler att veta vad en säker garageport är. Man byter inte garageport särskilt ofta och många gamla portar utgör i dag en säkerhetsfara, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten.

Garageportexperten arbetar uteslutande med CE-märkta produkter och har som första aktör i branschen utbildat och kvalificerat samtliga montörer i att genomföra kompletta CE-märkningar i samband med installationen, i enlighet med EU:s byggproduktförordning. Samarbetet med Westander handlar mycket om att ta en aktiv roll i debatten kring säkerhet.

Garageportexperten är Sveriges största leverantör av garageportar och har en omsättning på 260 miljoner kronor. Det är en rikstäckande franchisekedja som består av 26 franchisetagare och finns på över 40 orter, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

– Garageportexperten genomsyras av ett säkerhetstänkande som borde vara norm för hela branschen men tyvärr inte är det i dagsläget, säger Jacob Risberg, kundansvarig pr-konsult på Westander.

I Westanders arbetsgrupp ingår pr-konsulterna Jacob Risberg, Johanna Look och Sara Arborén. Byrån har nu 33 anställda och hade under 2014 en byråintäkt på 35 miljoner kronor. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Westander utsågs nyligen till Årets Stora Pr-byrå 2014 i analysföretaget Regis kundundersökning. Därmed har Westander utsetts till Årets Byrå under fem av de senaste sju åren.