Halverad vinst för Westander

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev 13,9 miljoner kronor under första kvartalet, en minskning med 0,9 miljoner eller 6 procent jämfört med motsvarande period 2019. Rörelseresultatet halverades nästan och vinstmarginalen minskade till 19 procent.

Westanders rörelseresultat var 2,6 miljoner kronor, en minskning med 2,1 miljoner jämfört med första kvartalet 2019. Vinstraset beror på en kombination av ökade kostnader och minskade intäkter.

– Kostnaderna ökade bland annat med stora lönehöjningar efter förra årets rekordresultat. Under första kvartalet har vi jobbat mycket med coronarelaterad kommunikation, men nettoeffekten av coronakrisen är ändå tydligt negativ för oss, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westander tillämpar en spärr mot övervinster, den så kallade lönekatapulten. All eventuell vinst över 185 000 kronor per anställd går till kollektiv vinstdelning och individuella lönehöjningar. Förra årets rekordresultat innebar att företagets samlade lönehöjningar från den 1 januari 2020 blev 7,3 procent.

– Vi höjde timpriset till 2 400 kronor förra året och är glada att vi också kunde höja våra konsulters löner rejält innan coronakrisen slog till. Trots en sannolikt mycket svag konjunkturutveckling förväntar vi oss en stabil lönsamhet även under 2020, säger Patrik Westander.

De senaste tio åren har Westander vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 52 miljoner 2019. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.