Högt deltagande i Westanders valenkät

Över hälften av riksdagskandidaterna, 57 procent, deltog i ”Stora valenkäten” som pr-byrån Westander genomfört på uppdrag av 17 olika organisationer och företag.

– Intresset för Stora valenkäten har varit stort både hos riksdagskandidater och uppdragsgivare, säger Nina Halling, tf affärsområdeschef på Westander och ansvarig för Stora valenkäten.

Hela 301 av 532 riksdagskandidater på valbar plats ägnade cirka en timme var åt att besvara de totalt 58 frågorna i enkäten. Svarsfrekvensen uppgick därmed till 57 procent. Högst var svarsfrekvensen bland miljöpartister och kristdemokrater, medan sverigedemokrater och moderater hade lägst andel svarande.

– Syftet med Westanders valenkät är dels att underlätta för samhällsaktörer att ställa frågor till riksdagskandidaterna, dels att göra det enkelt för politikerna att svara på många frågor samlat, säger Nina Halling.

Westanders valenkät genomfördes som en elektronisk enkät under perioden 22 maj – 18 juni. Frågeställaren har ensamrätt över svaren på de egna frågorna.

Resultaten från Westanders valenkät kommer att kommuniceras av frågeställarna på olika sätt, exempelvis via rapporter, pressmeddelanden och debattartiklar, både i sociala och traditionella medier.

Följande organisationer och företag deltog i Westanders valenkät: Bankomat AB, Brandskyddsföreningen, Diakonia, Forska!Sverige, Global Challenges Foundation, Håll Sverige Rent, Högskolan i Borås, IVL Svenska Miljöinstitutet, Jusek, Löfbergs, Norrbotniabanan, Ragn-Sells, Recycling Sweden, Scandbio, Svensk Solenergi, Reumatikerförbundet, VVS-Fabrikanternas Råd och Westander.

Parti, svarsfrekvens
Miljöpartiet: 87,1 %
Kristdemokraterna: 83,9 %
Vänsterpartiet: 73,8 %
Centerpartiet: 67,3 %
Liberalerna: 62,5 %
Socialdemokraterna: 53,4 %
Sverigedemokraterna: 42,5 %
Moderaterna: 42,3 %

Hela arbetet med Stora valenkäten samordnades och genomfördes av Westander.