Klimatlobbying årets nyhet i Pr-handboken

Inför Almedalsveckan släpper Westander den fjortonde upplagan av Pr-handboken, med 250 tips om hur man lyckas med medierelationer, sociala medier och opinionsbildning. Nytt för i år är bland annat 10 tips om klimatlobbying.

– Klimatfrågan berör hela samhället. Fler företag kan använda sin specialistkompetens för att hjälpa politikerna att fatta ännu bättre beslut, säger Jessica Henryson, enhetschef för Westander Klimat och Energi.

Pr-handboken 2018 lyfter också bättre politiska beslutsunderlag som ett av sju skäl att delta i samhällsdebatten: ”När ett företag tar ställning i samhällsfrågor med en tydlig koppling till den egna verksamheten så välkomnas detta av politikerna. Företaget kan med sin expertis bidra med information, ge fler perspektiv och skapa bättre politiska beslutsunderlag.”

– Lobbying är en viktig del av demokratin. Med Pr-handboken vill vi inspirera fler företag att delta i samhällsdebatten – med eller utan hjälp av en pr-byrå, säger Johanna Look, byråchef på Westander.

Pr-handboken har hittills utkommit i 14 upplagor och tryckts i totalt 205 000 exemplar. Handboken är gratis för alla och innehåller hela 250 tips. Tipsen handlar om allt från hur man skriver pressmeddelanden och debattartiklar till hur man hanterar kritik i sociala medier och skapar en god återkopplingskultur.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 39 miljoner 2016. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Nyheter i Pr-handboken 2018

– 10 tips till moderatorn
– 20 tips om återkoppling
– 20 tips om opinionsbildning
– 10 tips om klimatkommunikation
– 10 tips om klimatlobbying

Pressmeddelanden 2017

Visa fler