Kristoffer Housset leder Westander Digital och Opinion

Pr-byrån Westander startar ett affärsområde specialiserat på digital kommunikation och opinionsbildning. Kristoffer Housset blir chef för den nya resultatenheten och kommer att ingå i Westanders ledningsgrupp.

– Genom att kraftsamla i en ny enhet vill vi utveckla och vässa våra tjänster inom både digital kommunikation och opinionsbildning. Vi ser också hur dessa två tjänsteområden överlappar varandra, eftersom en allt större del av opinionsbildningen sker i digitala kanaler, säger Kristoffer Housset, affärsområdeschef för Westander Digital och Opinion.

Westander hjälper redan i dag många uppdragsgivare med tjänster inom digital kommunikation och opinionsbildning. Nu stärks den satsningen ytterligare genom ett samlat affärsområde med en gemensam chef. Kristoffer Housset arbetar sedan fem år som konsult på Westander, dit han blev rekryterad från en tjänst som pressekreterare på Vänsterpartiets riksdagskansli.

– Kristoffer Housset har stort förtroende bland kollegorna och kommer att bidra till en positiv dynamik i ledningsgruppen. Hans samarbetsorienterade ledarskap är en stor tillgång för Westander i den expansiva fas som vi nu har gått in i, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westander Digital och Opinion har målet att rekrytera minst två nya konsulter under 2018. Enheten består från starten av fyra konsulter med bred erfarenhet:

  • Kristoffer Housset, affärsområdeschef med ansvar för Westanders tjänster inom opinionsbildning.
  • Ninna Prage, pr-konsult med ansvar för Westanders tjänster inom digital kommunikation.
  • Sofie Ek, seniorkonsult med ansvar för Westanders tjänster inom varumärkesstrategi.
  • Mattias Falk, seniorkonsult och tidigare journalist vid Bonnier Tidskrifter.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 40 miljoner 2017. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.