Livsmedelsverket väljer Westander

Westander har vunnit Livsmedelsverkets upphandling för kommunikation kring miljöanpassning av kostråd. Uppdraget syftar till att öka allmänhetens kunskap om livsmedels miljöpåverkan och kommer att genomföras under hösten.

– Det här är ett lika viktigt som roligt uppdrag, där vi får möjlighet att kombinera generell pr-kompetens med vår kunskap om miljö- och klimatfrågor, säger Olle Schubert, kundansvarig på Westander.

Livsmedelsverket samarbetar med Naturvårdsverket för att ta fram råd till konsumenterna om hur man tar miljöhänsyn vid val av livsmedel. Westanders roll blir att bistå myndigheterna med att formulera och kommunicera råden.

– Vi är mycket stolta över att Livsmedelsverket valde att samarbeta med oss, säger Olle Schubert.

Uppdraget kommer att genomföras under hösten och omfattar planering och genomförande av kommunikationsaktiviteter.