Lumo Advice toppar pr-branschens löneliga

Lumo Advice, Kekst CNC och Bellbird hade 2021 de högsta personalkostnaderna per anställd i pr-branschens löneliga. För första gången nådde samtliga byråer på topp tio-listan personalkostnader per anställd på över 1 miljon kronor.

– En topp tio-placering är en kvalitetsstämpel. Byråer i toppen av löneligan har bättre förutsättningar än lågprisbyråer att erbjuda kunderna kvalificerad rådgivning och de anställda en god personalpolitik, säger Westanders vd Patrik Westander.

Genomsnittet bland pr-branschföreningen Precis 26 medlemmar nådde för första gången över 1 miljon kronor. Genomsnittsbyrån hade 1 013 000 kronor i personalkostnader per anställd, en ökning med 103 000 kronor jämfört med 2020. Inflationen mellan de två åren var bara 2,2 procent, vilket innebar att reallönen ökade med 9,0 procent på genomsnittsbyrån.

– Det går bra nu och det är viktigt att konsultarvodena över tid följer kundernas löneutveckling. Om ett konsultföretag erbjuder en sämre löneutveckling än kunderna så söker sig de mest kvalificerade medarbetarna förr eller senare till kundsidan, säger Patrik Westander.

Westander presenterar pr-branschens löneliga för tolfte året i rad. Så här ser topp tio-listan ut gällande personalkostnader per anställd, baserad på årsredovisningar 2021, för Westander och de 26 pr-byråer som är medlemmar i pr-branschföreningen Precis:

1. Lumo Advice: 2 017 000 kronor
2. Kekst CNC: 1 759 000 kronor
3. Bellbird: 1 485 000 kronor
4. Safir Communications: 1 268 000 kronor
5. Kreab: 1 201 000 kronor
6. Narva: 1 192 000 kronor
7. Hallvarsson & Halvarsson: 1 175 000 kronor
8. Nordic Public Affairs: 1 159 000 kronor
9. Westander: 1 159 000 kronor
10. Diplomat Communications: 1 076 000 kronor

Personalkostnader per anställd är ett nyckeltal som anger ett företags nivå på framför allt löner och förmåner till de anställda. Det utgår från årsredovisningen och beräknas som personalkostnader dividerat med medelantalet anställda.