Monica Lundbom ny delägare i Westander

Monica Lundbom blir ny delägare i pr-byrån Westander. Hon har bara jobbat ett drygt år i företaget och ansvarar för Westanders tjänster inom digital kommunikation.

Westander har sedan tidigare 19 delägare som har arbetat i genomsnitt åtta år i företaget. Med bara 18 månader på Westander är Monica Lundbom den delägare som har jobbat kortast tid i företaget.

– Jag är stolt och glad över förtroendet. Delägarskapet gör mig om möjligt ännu mer motiverad i mitt arbete för att Westander ska kunna erbjuda Sveriges bästa rådgivning inom digital kommunikation, säger Monica Lundbom.

Monica Lundbom ansvarar för Westanders tjänster inom digital kommunikation. Tidigare har hon bland annat ansvarat för digital strategi på Socialdemokraterna och arbetat med digital marknadsföring på FN:s barnfond Unicef.

– Jag är glad att Monica Lundbom väljer att investera i Westander. Delägarskap uppmuntrar till långsiktighet och stärker de ekonomiska incitamenten att expandera, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 6 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 45 miljoner 2020. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Pr-byrån ägs fortfarande till största delen av grundarna.