Ny Sifoundersökning: Dött lopp om nyanlända och jobben

Sifofråga

Väljarnas förtroende är jämnt fördelat mellan Moderaterna och Socialdemokraterna när det gäller frågan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Gruppen osäkra väljare är mycket stor. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

Enligt Sifoundersökningen känner svenska folket störst förtroende för Moderaterna och Socialdemokraterna i frågan om de nyanlända och jobben. De stora partierna får båda stöd av 20 procent av väljarna, medan övriga partier hamnar långt efter. Hela 44 procent är tveksamma eller vill inte ange något parti.

– Frågan om hur nyanlända ska komma i arbete fungerar i dag som ett sänke för alla politiska partier, utom möjligen de två största. Mest anmärkningsvärt är kanske att bara fyra procent av väljarna känner störst förtroende för Sverigedemokraternas integrationspolitik, säger Bo G Andersson, pr-konsult på Westander.

Den politiska debatten har under den senaste tiden handlat mycket om hur nyanlända ska kunna få fotfäste på arbetsmarknaden. Enligt en nyligen publicerad undersökning från Ipsos rankar väljarna integration och invandring som den överlägset viktigaste samhällsfrågan i Sverige.

– Att snabbt få de nyanlända i arbete är mycket viktigt för väljarna. Det politiska parti som lyckas få ett förtroendeövertag i integrationsfrågan har sannolikt hittat en röstmagnet inför nästa riksdagsval, säger Bo G Andersson.

Sifoundersökningen genomfördes den 2–8 mars. 1 000 personer fick frågan ”Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det gäller nyanländas etablering på arbetsmarknaden?” Så här fördelades svaren:

Moderaterna: 20 procent
Socialdemokraterna: 20 procent
Liberalerna: 4 procent
Sverigedemokraterna: 4 procent
Vänsterpartiet: 4 procent
Centerpartiet: 2 procent
Miljöpartiet: 2 procent
Kristdemokraterna: 1 procent
Inget parti / Tveksam, vet ej: 44 procent

Här kan du läsa hela Sifoundersökningen.

Pressmeddelanden 2016

Visa fler