Ny Sifoundersökning: Dubbelt så stort förtroende för Reinfeldt

Mer än varannan svensk, 55 procent, känner störst förtroende för Fredrik Reinfeldt som statsminister. Knappt hälften så många, 27 procent, känner störst förtroende för Mona Sahlin, medan 17 procent är tveksamma eller inte vet. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När motsvarande förtroendefråga ställdes i november 2008 hade Reinfeldt störst förtroende hos 55 procent av väljarna och Sahlin hos 33 procent, medan 12 procent var tveksamma eller inte visste. Reinfeldts övertag har på tre månader ökat från 22 till 28 procentenheter och har inte varit högre sedan Sifo började genomföra undersökningen i augusti 2007.

– Förtroendet för Fredrik Reinfeldt är orubbat och nu dubbelt så stort som för Mona Sahlin. Det kan ses som ett mycket gott betyg åt regeringens hantering av den ekonomiska krisen, säger Patrik Westander, vd på Westander.

Mer än var femte vänsterväljare, 23 procent, känner störst förtroende för Reinfeldt som statsminister. 2 procent av de borgerliga väljarna känner störst förtroende för Sahlin.

– Hittills har Reinfeldt vunnit förtroende i takt med att ekonomin försämrats. Situationen kan lätt bli en annan om de rödgröna arbetsgrupperna begraver gamla motsättningar och presenterar nya överenskommelser i ett läge med snabbt stigande arbetslöshet, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 5-11 februari. 1.000 personer fick frågan: ”Vem känner du störst förtroende för som statsminister, Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin?” Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet.