Ny Sifoundersökning: Kraftigt ökat förtroende för Reinfeldt

55 procent av svenskarna känner störst förtroende för Fredrik Reinfeldt som statsminister, medan 33 procent känner störst förtroende för Mona Sahlin. 12 procent är tveksamma eller vet inte. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När motsvarande förtroendefråga ställdes i augusti hade Reinfeldt störst förtroende hos 46 procent av väljarna och Sahlin hos 35 procent, medan 19 procent var tveksamma eller inte visste. Reinfeldts övertag har på tre månader ökat från 11 till 22 procentenheter.

– Det ökade förtroendet för Reinfeldt hänger främst samman med de ekonomiskt oroliga tiderna. Regeringen har hanterat konsekvenserna av den globala finanskrisen på ett mycket professionellt sätt, säger Patrik Westander, vd på Westander.

23 procent av dem som anger att de skulle rösta på vänsterblocket känner störst förtroende för Reinfeldt, medan 3 procent av de borgerliga väljarna känner störst förtroende för Sahlin.

– Alliansregeringen har dessutom blivit märkbart skickligare i sina medierelationer och gör inte längre några nybörjarmisstag. Utspelen är genomtänkta och ministrarna är förberedda på kritiskt vinklade uppföljningsfrågor, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 10-13 november. 1.000 personer fick frågan: ”Vem känner du störst förtroende för som statsminister, Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin?” Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet.