Ny Sifoundersökning: Kraftigt ökat förtroende för Reinfeldt

Nära två av tre svenskar, 64 procent, känner störst förtroende för Fredrik Reinfeldt som statsminister. Knappt en tredjedel så många, 21 procent, känner störst förtroende för Mona Sahlin, medan 15 procent är tveksamma eller inte vet. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När motsvarande förtroendefråga ställdes i februari 2009 hade Reinfeldt störst förtroende hos 55 procent av väljarna och Sahlin hos 27 procent, medan 17 procent var tveksamma eller inte visste. Reinfeldts övertag var bara 2 procentenheter i februari 2008 och har under de senaste tre månaderna ökat från 28 till 43 procentenheter.

– Förtroendet för Fredrik Reinfeldt är nu tre gånger så stort som för Mona Sahlin. Det kan ses som ett mycket gott betyg åt regeringens hantering av den djupa lågkonjunkturen, säger Patrik Westander, vd på Westander.

Mer än var tredje vänsterväljare, 35 procent, känner störst förtroende för Reinfeldt som statsminister. 3 procent av de borgerliga väljarna känner störst förtroende för Sahlin.

– Hittills har Reinfeldt vunnit förtroende i takt med att ekonomin försämrats. Situationen kan lätt bli en annan om de rödgröna arbetsgrupperna begraver gamla motsättningar och presenterar nya överenskommelser i ett läge med snabbt stigande arbetslöshet, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 4-7 maj. 1.000 personer fick frågan: ”Vem känner du störst förtroende för som statsminister, Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin?” Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet.