Ny Sifoundersökning: Majoritet av svenskarna vill leva fossilfritt

Sex av tio svenskar kan tänka sig ett vardagsliv utan fossila bränslen inom tio år, även om det innebär uppoffringar för dem. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Westander Klimat och Energi.

– Klimatkrisen är vår tids stora ödesfråga. Att en majoritet av svenskarna vill ställa om betyder att det finns en efterfrågan på lösningar i klimatfrågan. De företag som bidrar till att vi lämnar den fossila eran kan därför stärka sin konkurrenskraft, säger Jessica Henryson, affärsområdeschef för Westander Klimat och Energi.

Sifoundersökningen visar att sex av tio svenskar, 61,6 procent, kan tänka sig att leva utan fossila bränslen inom tio år – även om det innebär uppoffringar i vardagslivet. Mest positiva till att ställa om är yngre och kvinnor, medan äldre män generellt är mer negativa. Knappt en tredjedel av svenskarna, 32,5 procent, svarade nej på frågan om de kan tänka sig ett liv utan fossila bränslen.

– Allt fler företag ser nu de stora affärsmöjligheter som finns i att erbjuda fossilfria produkter. Ett tydligt exempel på det är nyheten om LKAB:s miljardsatsning på tillverkning av koldioxidfri järnmalm, säger Jessica Henryson.

Resultatet i Sifoundersökningen skiljer sig tydligt åt mellan de olika partiernas väljargrupper. Bland Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas väljare svarar mindre än hälften att de kan tänka sig ett liv utan fossila bränslen inom tio år. Hos övriga partiers väljare finns en klar majoritet för att ställa om, även om det innebär uppoffringar i deras vardagsliv.

Fakta: Om undersökningen

Sifoundersökningen genomfördes under perioden 23 september till 4 oktober i form av en webbaserad undersökning. 1 000 personer besvarade följande fråga:

”Genom Parisavtalet 2015 enades världens länder om att den globala temperaturökningen bör begränsas till 1,5 grader. För att lyckas med det måste utsläppen av koldioxid halveras till senast 2030 och användningen av fossila bränslen måste minska dramatiskt. Det kan till exempel betyda att vi måste sluta använda bensin och diesel i våra bilar, att möjligheten att flyga begränsas och att vissa varor blir dyrare.
Kan du tänka dig ett vardagsliv utan fossila bränslen inom 10 år, även om det innebär uppoffringar för dig?”

24,0 procent svarade: ”Ja, absolut.”
37,6 procent svarade: ”Ja, troligen.”
20,7 procent svarade: ”Nej, troligen inte.”
11,8 procent svarade: ”Nej, absolut inte.”
5,9 procent svarade: ”Tveksam, vet ej.”

Fakta: Parisavtalet och klimatmålen

Genom Parisavtalet 2015 enades världens länder om att den globala temperaturökningen bör begränsas till 1,5 grader. För att lyckas med det måste utsläppen av koldioxid halveras till senast 2030 och användningen av fossila bränslen måste minska dramatiskt.

De svenska klimatmålen slår bland annat fast att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Fakta: Westander Klimat och Energi

Westander Klimat och Energi är en enhet inom pr-byrån Westander, med inriktning på att analysera, opinionsbilda och påverka utvecklingen inom klimat- och energiområdet. Ju fler som deltar i klimatdebatten desto bättre förutsättningar får samhället att ställa om och motverka klimatkrisen.