Ny Sifoundersökning: Ökat förtroende för Reinfeldt

49 procent av svenskarna känner störst förtroende för Fredrik Reinfeldt som statsminister, medan 33 procent känner störst förtroende för Mona Sahlin. 18 procent är tveksamma eller vet inte. Reinfeldts övertag har på tre månader ökat från 2 till 16 procentenheter, enligt en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När motsvarande förtroendefråga ställdes i februari hade Reinfeldt störst förtroende hos 40 procent av väljarna och Sahlin hos 38 procent, medan 22 procent var tveksamma eller inte visste.

– Reinfeldt har vunnit förtroendepoäng genom att bli en tydligare statsminister. Han genomförde nyligen en framgångsrik resa till Kina och regeringen har framför allt lyckats undvika fler skandaler, säger Patrik Westander, vd på Westander.

Sahlins tidigare överläge bland kvinnorna med 10 procentenheter har på tre månader ersatts av ett övertag för Reinfeldt med 8 procentenheter. 44 procent av kvinnorna har nu störst förtroende för Reinfeldt mot 36 för Sahlin. Bland männen har Reinfeldt ett övertag med 54 procent mot 29 för Sahlin.

– Sahlin kan ännu en tid ligga lågt i rollen som oppositionsledare och ägna sig åt partiordförandens internkommunikation. Det skadar inte socialdemokraternas chanser inför nästa val, men Sahlins bristande synlighet märks i förtroendemätningarna, säger Patrik Westander.

Undersökningsperioden inföll under veckan mellan arbetarrörelsens dag den 1 maj och socialdemokraternas jobbtoppmöte i Stockholm den 12 maj. När motsvarande förtroendefråga ställdes i augusti och november 2007 respektive februari 2008 var Reinfeldts övertag över Sahlin 13, 11 respektive 2 procentenheter.

Sifoundersökningen genomfördes den 5-8 maj. 1.000 personer fick frågan: ”Vem känner du störst förtroende för som statsminister, Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin?” Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet.