Ny Sifoundersökning: Ökat förtroende för Reinfeldt

53 procent av svenskarna känner störst förtroende för Fredrik Reinfeldt som statsminister, medan 28 procent känner störst förtroende för Stefan Löfven. 19 procent är tveksamma eller vet inte. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När samma fråga ställdes i augusti hade Reinfeldt störst förtroende hos 51 procent av väljarna och Löfven hos 30 procent, medan 19 procent var tveksamma eller inte visste. Reinfeldts övertag har på tre månader ökat från 21 till 25 procentenheter.

– Det ökade förtroendet för Reinfeldt kan förklaras av regeringens expansiva budget och den internationella ekonomiska oron. Reinfeldt upplevs som en lugn och trygg statsminister i tider av stor ekonomisk oro, säger Westanders vd Patrik Westander.

20 procent av de rödgröna väljarna känner störst förtroende för Reinfeldt som statsminister, medan 3 procent av alliansväljarna känner störst förtroende för Löfven.

– De minskade ideologiska skillnaderna mellan blocken ökar betydelsen av väljarnas förtroende för statsministerkandidaterna. När Sifo ställde motsvarande förtroendefråga om Persson och Reinfeldt inför valet 2006 vann dåvarande utmanaren Reinfeldt vid fyra av sex tillfällen, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 12-15 november. 1 000 personer fick frågan: ”Vem känner du störst förtroende för som statsminister, Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven?” Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet. Så här fördelades svaren (resultaten från augusti 2012 och maj 2012 inom parentes):

Fredrik Reinfeldt: 53 procent (51, 49)
Stefan Löfven: 28 procent (30, 32)
Tveksam/vet ej: 19 procent (19, 18)